پروفیل الومینیوم

واحد اكستروژن

كيفيت مطلوب بهره‌گيری از نيروهای متخصص و سيستم‌های مدرن روز دنيا (نظير دستگاه پرس 7 و 8 با قدرت‌های 2000 و 2500 اتمسفر فشار) روند روبه توسعه اين شركت را سرعت بخشيده و با توليد محصولات ديگر از قبيل لوله‌های آبياری، مقاطع اختصاصی مخابراتی شامل دكل‌های مخابراتی و مقاطع اختصاصی صنعتی شامل مقاطع خودرو و پالت‌های صنعتی جايگاه خويش را در صنعت كشور تثبيت نموده است. ساخت قالب، توليد پروفيل‌های صنعتی و نما، پنجره‌های آلومينيومی، ترمال بريك و پروفيل‌های ديگر، دارابودن پرس با قدرت فشار 2500 اتمسفر و توليد ساليانه 3000 تن انواع مقاطع آلومينيوم از توانمندی‌هاي شركت valid آلومينيوم می‌باشد. valid آلومينيوم توليدكننده انواع پروفيبل‌هايی تيغه‌های دوجداره و تك‌جداره درب‌های كركره‌ای و درب و پنجره‌های دوجداره آلومينيومی و سيستم ترمال‌بريك كرتين‌وال و پروفيل درب‌های تمام اتوماتيك برقی و مقاطع صنعتی می‌باشد.