پروفیل الومینیوم

واحد طراحي و ساخت قالب

اين واحد از مجموعه valid آلومينيوم كه شامل بخش طراحی قالب و ساخت آن در سال 1381 جهت جلب رضايت مشتری و با توجه به خواص بالای آلومينيومی از نظر وزني و قابليت شكل‌گيری مناسب و امكان توليد با خواص فيزيكی مختلف اقدام به خريد دستگاه‌های CNC، جهت ساخت قالب‌های فولادی آساب آلياژ 8407گرمكار به روی پرس اكستروژن اقدام نموده است.

مشخصات فنی قالب‌سازی

1- قسمت طراحی كه در اين بخش طرح مورد نظر به صورت اتوكد ترسيم می‌گردد.

2- نوع فولاد مصرفی8407 آساب گرم‌كن

3- نوع قالب پله‌ای- كونيك

4- مدل‌گذاری با دستگاه CNC يا وايركات

5- تنظيم فيلر و موادخور‌ی‌هاي قالب

6- توليد اوليه سپس پوليش مجدد قالب

7- نيتراته كه جهت سختی به فولاد داده می‌شود.

8- آماده توليد به مقدار مورد نياز سفارش‌دهنده

ابتدا ماده اوليه مورد نياز جهت توليد پروفيل آلومينيوم (بيلت) در كوره بين دماي 400 تا 450 درجه سانتي‌گراد پيش‌گرم شده و پس از حصول اطمينان از رسيدن دمای بيلت به اين دما در قالب توسط پرس تزريق می‌گردد و بلافاصله پس از خروج پروفيل از قالب دمای پروفيل اندازه‌گيری می‌شود كه اين دما بين 520 تا 570 درجه سانتي‌گراد بسته به سطح مقطع پروفيل می‌باشد.

پس از اين مرحله پروفيل به صورت اتوماتيك در ابعاد 6 متری برش خورده و در بسته‌هايی جهت عمليات حرارتی AGING در كوره مخصوص قرار می‌گيرد. سپس پروفيل‌ها به قسمت رنگ رفته و پس از عمليات پاشش رنگ و عبور آنها از كوره پخت در مدت زمان45 دقيقه و دمای مناسب، چسب خارج مي‌شود. در اين حالت طبق استاندارد پروفيل بايد معادل 350 كيلوگرم را در تست كشش تحمل نمايد، كه پروفيل‌هاي توليدی اين شركت تا 600 كيلوگرم را تحمل مي‌نمايد.