نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه
سقفی
بستن

پروفیل کوچک سقفی R00005

قیمت : برای اجرای سقف با سیستم جمع شونده ابتدا نقشه های دقیق شاپ تهیه میشوند و سپس بستگی به جنس و میزان سفارش و مشخصات متفاوت است حداقل سفارش: ندارد ولی در متراژهای کوچک با توجه به سر شکن شدن قیمت هزینه ها قیمت بالاتری درنظر گرفته میشود. سفارش گذاری: با تیم فنی تماس حاصل بفرمایید نوع خدمات: اجرا و تهیه متریال و ریز ادوات های سقف های جمع شونده در سیستم های مختلف ، که هر کدام بسته به میزان جزئیات قیمت آن متغییر است .

   
بستن

ریل تلسکوپی R00003

قیمت : برای اجرای سقف با سیستم جمع شونده ابتدا نقشه های دقیق شاپ تهیه میشوند و سپس بستگی به جنس و میزان سفارش و مشخصات متفاوت است حداقل سفارش: ندارد ولی در متراژهای کوچک با توجه به سر شکن شدن قیمت هزینه ها قیمت بالاتری درنظر گرفته میشود. سفارش گذاری: با تیم فنی تماس حاصل بفرمایید نوع خدمات: اجرا و تهیه متریال و ریز ادوات های سقف های جمع شونده در سیستم های مختلف ، که هر کدام بسته به میزان جزئیات قیمت آن متغییر است .

   
بستن

ریل سقفی R00002

قیمت : برای اجرای سقف با سیستم جمع شونده ابتدا نقشه های دقیق شاپ تهیه میشوند و سپس بستگی به جنس و میزان سفارش و مشخصات متفاوت است حداقل سفارش: ندارد ولی در متراژهای کوچک با توجه به سر شکن شدن قیمت هزینه ها قیمت بالاتری درنظر گرفته میشود. سفارش گذاری: با تیم فنی تماس حاصل بفرمایید نوع خدمات: اجرا و تهیه متریال و ریز ادوات های سقف های جمع شونده در سیستم های مختلف ، که هر کدام بسته به میزان جزئیات قیمت آن متغییر است .

   
بستن

ریل سقفی بزرگ R00004

قیمت : برای اجرای سقف با سیستم جمع شونده ابتدا نقشه های دقیق شاپ تهیه میشوند و سپس بستگی به جنس و میزان سفارش و مشخصات متفاوت است حداقل سفارش: ندارد ولی در متراژهای کوچک با توجه به سر شکن شدن قیمت هزینه ها قیمت بالاتری درنظر گرفته میشود. سفارش گذاری: با تیم فنی تماس حاصل بفرمایید نوع خدمات: اجرا و تهیه متریال و ریز ادوات های سقف های جمع شونده در سیستم های مختلف ، که هر کدام بسته به میزان جزئیات قیمت آن متغییر است .

   
بستن

ریل ماشینی R00006

قیمت : برای اجرای سقف با سیستم جمع شونده ابتدا نقشه های دقیق شاپ تهیه میشوند و سپس بستگی به جنس و میزان سفارش و مشخصات متفاوت است حداقل سفارش: ندارد ولی در متراژهای کوچک با توجه به سر شکن شدن قیمت هزینه ها قیمت بالاتری درنظر گرفته میشود. سفارش گذاری: با تیم فنی تماس حاصل بفرمایید نوع خدمات: اجرا و تهیه متریال و ریز ادوات های سقف های جمع شونده در سیستم های مختلف ، که هر کدام بسته به میزان جزئیات قیمت آن متغییر است .

   
بستن

نبشی ریل سقفی R00001

قیمت : برای اجرای سقف با سیستم جمع شونده ابتدا نقشه های دقیق شاپ تهیه میشوند و سپس بستگی به جنس و میزان سفارش و مشخصات متفاوت است حداقل سفارش: ندارد ولی در متراژهای کوچک با توجه به سر شکن شدن قیمت هزینه ها قیمت بالاتری درنظر گرفته میشود. سفارش گذاری: با تیم فنی تماس حاصل بفرمایید نوع خدمات: اجرا و تهیه متریال و ریز ادوات های سقف های جمع شونده در سیستم های مختلف ، که هر کدام بسته به میزان جزئیات قیمت آن متغییر است .